Радіотехніка університет ЛЕТІ

10-24-2020
Санкт-Петербурзький державний університет «ЛЭТИ» - Неймовірні Приколи
 
 

 

Факультету радіотехніки та телекомунікацій Санкт – Петербурзького  державного електротехнічного університету “ЛЕТІ” ім. В. І. Ульянова (Леніна) – 70 років

Створення в ЛЕТІ радіотехнічного факультету (1945) стало важливою ланкою в ланцюзі історичних фактів, пов’язаних зі становленням і розвитком радіотехнічного освіти в СРСР і Росії. Вся 130-річна історія Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” ім. В. І. Ульянова (Леніна), заснованого в 1886 р, нерозривно пов’язана з розвитком інженерної освіти на базі фундаментальних і прикладних наукових досліджень в області технологій передачі, прийому і обробки інформації, радіолокаційних, радіонавігаційних і телекомунікаційних систем і технологій.

Заснований в 1886 р як Технічне училище поштово-телеграфного відомства, ЦІ з’явився першим в Європі вищим навчальним закладом електротехнічного профілю. З моменту організації спеціалізованого училища по підготовці високопрофесійних техніків-телеграфістів і до винаходу радіо А. С. Поповим пройшло менше дев’яти років. У 1901 р А. С. Попов став професором кафедри фізики, а потім як перший виборний директор очолив електротехнічний інститут. З приходом в 1901 р А. С. Попова на посаду професора кафедри фізики в ЦІ утвердилось напрям підготовки фахівців в області радіотехніки. У 1901 р при кафедрі фізики створена дослідна лабораторія по бездротовій телеграфії. У 1902-1903 рр. А. С. Попов читав курс “телеграфування без проводів”. До початку 1906 року в ЦІ склався професорсько-викладацький колектив, який готував фахівців в області радіотехніки.

А. С. Поповим і його учнями формувалася вітчизняна система освіти в області радіотехніки. За навчальним планом спеціальності “телеграфного й телефонного зв’язку” 1906 р читалися дисципліни “Бездротовий телеграф” (проф. П. С. Осадчий, Н. А. Скрицкий), “Електричні коливання і хвилі “(проф. А. А. Петровський). У цей період видано навчальні посібники з лекційним курсам і лабораторних робіт. Навчальний посібник А. А. Петровського” Наукові основи бездротової телеграфії “по курсу” Електричні коливання і хвилі “на довгі роки зберегло актуальність.

Після закінчення ЦІ (1913) почав роботу в інституті І. Г. Фрейман (1917). У той же рік він написав “Короткий нарис основ радіотехніки”. Власне, сам термін “радіотехніка” введений І. Г. Фрейманом. У 1917 р І. Г. Фрейман створив і очолив кафедру радіотехніки. У 1924 р він видав підручник “Основи радіотехніки”.

У 1925 р в ЛЕТІ утворена кафедра під назвою “Загальний курс радіотехніки” (завідувач кафедри професор Н. А. Скрицкий), а кафедра І. Г. Фреймана перейменована в кафедру “Спеціальний курс радіотехніки”. У 1935 р кафедра спеціального курсу радіотехніки розділилася на дві кафедри: радіопередавальних і радіоприймальних пристроїв. До середини 30-х рр. минулого століття були утворені кафедри радіотехнічного профілю: “Радіопередавальні пристрої” (проф. А. І. Берг), “Радіоприймальні пристрої” (проф. В. І. Сифоров), “Теоретичні основи радіотехніки” (проф. М. С. Нейман) , “Радіовимірювання” (проф. Г. А. Кьяндскій), а радіотехнічні дисципліни представлені вже більш ніж десятьма курсами. Професорсько-викладацький склад кафедр склали фахівці, імена яких увійшли в історію радіотехніки: А. І. Берг, B. І. Сифоров, А. А. Пістолькорс, М. С. Нейман, А. Н. Щукін, А. М. Кугушев, І. В. Брено, Б. П. Асєєв, Л. Б. Слєпян, Н. М. Изюмов, С. Я. Соколов, C. А. дріб, М. П. Долуханов.

У 1948 р за постановою Уряду СРСР в старовинному навчальному корпусі ЛЕТІ в колишньому кабінеті професора фізики було відкрито меморіальний музей-лабораторія А. С. Попова.

Визначні дати

Сьогодні музейний комплекс університету є науково-дослідним і науково-просвітницьким підрозділом, яке збирає, зберігає і вивчає речові, писемні та образотворчі пам’ятки історії, пов’язані з історією створення, становлення та розвитку електротехнічного університету і всіх наукових напрямків і шкіл, сформованих і розвиваються в його стінах , починаючи з 1886 р, а також з життям і діяльністю видатного вченого-фізика і першого виборного директора Електротехнічного інституту імператора Олександра III А. С. Попова. Особливу увагу приділено формуванню наукової школи радіотехніки і основних її напрямків, початок яким було покладено в Росії працями А. С. Попова, його сподвижників і послідовників.

У вересні 1945 р в ЛЕТІ утворений радіотехнічний факультет, до складу якого увійшли організовані раніше кафедри радіотехнічного профілю та три нові кафедри: “Радіо систем”, “Конструювання та технології виробництва радіоапаратури” і “Телебачення”.